czwartek, 30 czerwca 2016

Wróg Mojego Wroga

55 Wróg mojego wroga.
Mroczni bogowie uwielbiają plątać ścieżki losu śmiertelników. Udowodnili to po raz kolejny, stawiając przed śmiertelnymi wrogami wybór: współpraca albo zagłada.
Dwie uciekające bandy awanturników przedostały się przez most wiszący nad wąwozem, którego dnem płynie rwąca górska rzeka. Zielonoskórzy depczą im po piętach, a strzały goblińskich łuczników dziurawią płachty wozów. Jedynym ratunkiem jest zwalenie mostu, za nim dopadnie ich dzika horda.

Teren:
Zaleca się, aby potyczka została rozegrana na stole o wymiarach 4’x4’. Kostką rozrzutu należy wybrać jedną z krawędzi stołu, wyznaczyć jej środek i ustawić na nim makiety symbolizujące pylony podtrzymujące konstrukcje mostu. Pylony mają wymiar 25mmx25mm i każdy znajduje się 3” od środka krawędzi, tworząc most o szerokości 6”. Następnie w 10” od tejże krawędzi należy zostawić pusty teren, a dalej każdy z graczy rzuca K6 wcelu ustalenia, który z nich rozpocznie rozmieszczanie elementów terenu wiejskiego (należy przerzucić ewentualne remisy) – wyższy wynik zadecyduje o pierwszeństwie.
Gracz wybiera jedną z makiet i umieszcza ją w dowolnym miejscu na polu bitwy. Następnie to samo robi przeciwnik i tak dalej na zmianę, póki elementy terenu wiejskiego się nie skończą.

Pogoda:
Aby określić panujące w czasie rozgrywania potyczki warunki atmosferyczne należy
postąpić zgodnie z zasadami podanymi w umieszczonym na początku rozdziału
paragrafie POGODA W STARYM ŚWIECIE.

Drużyny:

Każdy z graczy rzuca K6 (należy przerzucić ewentualne remisy). Gracz z wyższym wynikiem wybiera czy chce rozstawić swoją drużynę jako pierwszy, czy drugi. Gracz, który rozstawia swoje modele jako pierwszy może wybrać narożnik krawędzi przeciwległej do mostu. Przeciwnik, wystawia swoje modele jako drugi na przeciwległym narożniku tej samej krawędzi. Wszystkie modele należy rozstawić w strefie rozstawienia w odległości do 12” od narożnika stołu.

Rozpoczęcie potyczki : 
Należy wykonać rzut K6 (przerzucając ewentualne remisy). Gracz z wyższym wynikiem rozpoczyna potyczkę.
Cel potyczki:
Celem rozgrywki jest zniszczenie pylonów podtrzymujących konstrukcje mostu. Każdy z pylonów posiada WT 8 i ŻW 5. W 10” calach od krawędzi na której znajduje się most wszystkie modele narażone są na ostrzał golińskich łuczników. Za każdy model w tej strefie, przed turą pierwszego gracza należy wykonać rzut na trafienie US 2, S3, trafienia krytyczne dla broni strzeleckich.
Z początkiem piątej tury, przed turą pierwszego gracza przez most przedostaje się troll, który zaszarżuje losowo wybrany model, będzie próbował związać walką jak największą ilość przeciwników i losowo rozdzielał ataki pomiędzy ich maksymalną ilość.
Potyczka kończy się przegraną obu graczy, kiedy którakolwiek drużyna nie zda testu rozbicia, lub zostaną zniszczone oba pylony.


Punkty Doświadczenia:
+1 za przeżycie. Jeżeli bohater lub grupa stronników przeżyje potyczkę to otrzymują +1 PD.
+1 za zwycięstwo. DOWODCY drużyn, po zrealizowaniu scenariusza otrzymują +1 PD.
+1 za przeciwnika Wyłączonego z akcji!. Każdy bohater otrzymuje +1 PD za każdy
Wyłączony z akcji! wrogi model.
+1 za uszkodzenie pylona. Model, który zdejmie punkt żywotności pylonowi dostaje +1 PD. Jeśli pylon uszkodził stronnik, Punkty Doświadczenie otrzymuje cała grupa stronników, premia ta nie kumuluje się za kolejne punkty żywotności za wyjątkiem - patrz punkt niżej.
+1 za zdjęcie ostatniego punktu żywotności z pylona, +1 PD dostaje model bohatera lub grupa stronników do której należał model za zdjęcie ostatniego punktu żywotności pylona.

Ponadto, zwycięskie drużyny po potyczce mogą podjąć handel i wymienić się sprzętem.